Welsh Society

Welcome to the Welsh Society where we bring some of Wales to Belfast.. Croeso i’r Gymdeithas Gymraeg lle rydym yn dod a bach o Gymru i Belfast…
  • About
  • Events
  • Elections

About

QUB Welsh Society - Cymdeithas Cymry QUB

Welcome to the newly formed QUB Welsh Society!  

We provide a space to meet and socialise with Welsh Students alike, here in Belfast. A home away from home! 

Our aim is to build a community for Welsh students in Belfast, giving you the opportunity to meet and socialise, by celebrating Welsh festivals and embracing Welsh culture, alongside promoting and learning the Welsh language.

We offer a warm welcome to everyone! 

We will be hosting social events and gatherings throughout the academic year, from pub crawls to end of year dinners, and the highlight in the calendar, our trip to Dublin to see Wales vs Ireland in the Six Nations. We look forward to seeing you all there! 

Head over to our instagram page @cymryQUB for further information, to meet the committee and for current updates.
We'd love for you to join us, so get in touch and visit us at the Freshers Fair on Tuesday 26th September, 2023!

We look forward to seeing you soon! 

 

Croeso i dudalen ein cymdeithas newydd, Cymdeithas Cymry Prifysgol Queen’s, Belffast.

Ni’n cynnig lle i gwrdd a chymdeithasu gyda myfyrwyr Cymraeg tebyg, yma ym Melffast. Yn adre i ffwrdd o’ch cartref.

Ein nod yw i adeiladu cymuned o Gymry a rhoi’r cyfle i ddathlu gwyliau Cymreig, diwylliant Cymraeg a ymfalchio yn ein hiaith. 

Mae yna groeso i bawb! 

Mi fyddwn yn cynnal socials trwy’r flwyddyn academaidd, o pub crawls i brydiau diwedd tymor, heb anghofio uchafbwynt y flwyddyn, ein trip i Dublin i wylio Cymru yn erbyn yr Iwerddon yng nghystadleuaeth y chwe gwlad. 
Ni’n edrych mlaen i weld chi yna!  

Ewch draw i’n instagram @CymryQUB am fwy o fanylion, i gwrdd â’r tîm ac am wybodaeth mwy diweddar. Byse ni’n caru i chi ymuno â ni, felly cysylltwch neu ymwelwch a’n stondyn Ffair Fresher’s ar ddydd Mawrth y 26ain o Fedi, 2023

Edrych mlaen i gwrdd â chi’n fuan!

Events

Sorry, there are no events to display.

Elections

No current elections running

Join

Sorry, online transactions are currently not available.

Welsh Society

Welcome to the Welsh Society where we bring some of Wales to Belfast.. Croeso i’r Gymdeithas Gymraeg lle rydym yn dod a bach o Gymru i Belfast…

QUB Welsh Society - Cymdeithas Cymry QUB

Welcome to the newly formed QUB Welsh Society!  

We provide a space to meet and socialise with Welsh Students alike, here in Belfast. A home away from home! 

Our aim is to build a community for Welsh students in Belfast, giving you the opportunity to meet and socialise, by celebrating Welsh festivals and embracing Welsh culture, alongside promoting and learning the Welsh language.

We offer a warm welcome to everyone! 

We will be hosting social events and gatherings throughout the academic year, from pub crawls to end of year dinners, and the highlight in the calendar, our trip to Dublin to see Wales vs Ireland in the Six Nations. We look forward to seeing you all there! 

Head over to our instagram page @cymryQUB for further information, to meet the committee and for current updates.
We'd love for you to join us, so get in touch and visit us at the Freshers Fair on Tuesday 26th September, 2023!

We look forward to seeing you soon! 

 

Croeso i dudalen ein cymdeithas newydd, Cymdeithas Cymry Prifysgol Queen’s, Belffast.

Ni’n cynnig lle i gwrdd a chymdeithasu gyda myfyrwyr Cymraeg tebyg, yma ym Melffast. Yn adre i ffwrdd o’ch cartref.

Ein nod yw i adeiladu cymuned o Gymry a rhoi’r cyfle i ddathlu gwyliau Cymreig, diwylliant Cymraeg a ymfalchio yn ein hiaith. 

Mae yna groeso i bawb! 

Mi fyddwn yn cynnal socials trwy’r flwyddyn academaidd, o pub crawls i brydiau diwedd tymor, heb anghofio uchafbwynt y flwyddyn, ein trip i Dublin i wylio Cymru yn erbyn yr Iwerddon yng nghystadleuaeth y chwe gwlad. 
Ni’n edrych mlaen i weld chi yna!  

Ewch draw i’n instagram @CymryQUB am fwy o fanylion, i gwrdd â’r tîm ac am wybodaeth mwy diweddar. Byse ni’n caru i chi ymuno â ni, felly cysylltwch neu ymwelwch a’n stondyn Ffair Fresher’s ar ddydd Mawrth y 26ain o Fedi, 2023

Edrych mlaen i gwrdd â chi’n fuan!

 

 

No elections are currently running